Celoplošné testování obyvatel prostřednictvím antigenních testů

16. 12. 2020

V návaznosti na vydání Mimořádného opatření MZ ČR č. MZDR 47828/2020-9/MIN/KAN ze dne 7. 12. 2020, potažmo č. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN ze dne 14. 12. 2020 k celoplošnému testování obyvatel prostřednictvím antigenních testů vydala VZP ČR prováděcí Organizační opatření č. 54/2020.

Ilustrační obrázek

VZP ČR pro potřeby vykazování plošného antigenního testování zavedla výkon nový č. 99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ, jehož součástí je i cena testovací sady antigenního testu.

Samotná cena vychází z návrhu cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů.

V tomto cenovém předpisu je stanovena maximální cena za zdravotní službu vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-COV 2, přičemž tato cena zahrnuje odběr biologického materiálu, jeho zpracování, testovací sadu na antigenní test, vyhodnocení testu, spotřebované osobní ochranné prostředky a zápis do Informačního systému infekčních nemocí spravovaného Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Souhrnně řečeno:

  • Antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí mít odpovídající (CE IVD) certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %
  • Nákup POC antigenních testů si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb
  • Podrobnosti výkonu 99949
    • OHODNOCENÍ: 350,72 Kč
    • ČASOVÁ DOTACE: 25 min.
    • FREKVENCE: 1krát za 5 dní
  • Výkon bude uhrazen antigenním odběrovým centrům a dalším poskytovatelům zdravotních služeb, kteří budou provádět antigenní testování obyvatel.

V případě symptomatických pacientů (pacienti s příznaky respiračního onemocnění) doporučujeme návštěvu praktického lékaře nebo u praktického lékaře pro děti a dorost, který může provést antigenní vyšetření přímo v ordinaci, a to v souladu s Organizačním opatřením č. 55/2020.


Mimořádná opatření MZ ČR a organizační opatření VZP ČR

Příloha: FAQ k provádění plošného testování antigenními testy