Bonifikační program VZP PLUS pro rok 2020

15. 1. 2020

Naši smluvní partneři v oboru všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost, praktického zubního lékařství a ambulantní poskytovatelé v odbornosti vnitřního lékařství, kardiologie a diabetologie mají opět možnost zapojit se do bonifikačních programů.

Ilustrační obrázek

Bonifikační programy VZP PLUS jsou zaměřeny na organizaci a hodnocení kvality péče o pacienty s onemocněním diabetes mellitus (pro odb. 001, 101 a 103), organizaci a hodnocení kvality péče o pacienty s hypertenzí (odb. 001, 101 a 107), organizaci a hodnocení kvality péče o dětské pacienty trpící obezitou (odb. 002), zvýšení dostupnosti a hodnocení kvality u praktických zubních lékařů (odb. 014), zvýšení dostupnosti všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost (odb. 001 a 002) a řešení péče o pojištěnce s poruchou autistického spektra po dni dosažení 19. roku věku (odb.002).

Podrobné informace o jednotlivých programech, včetně termínů, do kdy je možno se v případě zájmu do programů zapojit, najdete v rubrice Bonifikační program VZP PLUS.