Bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech

25. 1. 2019

Do 25. 2. 2019 mohou poskytovatelé lékárenské péče v nedostupných oblastech požádat o bonifikaci v rámci projektu, který společně vyhlásily všechny české zdravotní pojišťovny.

Ilustrační obrázek

Stanovena jsou čtyři základní kritéria: daná lékárna má smlouvu se zdravotní pojišťovnou, vydala za předchozí kalendářní rok méně než 28 000 balení léčiv na receptech hrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění, je jedinou lékárnou poskytující lékárenskou péči v obci a dojezdová doba ze všech obcí v dané oblasti k nejbližší lékárně je větší než 10 minut.

Lékárny, které tato kritéria splňují, mohou do 25. 2. 2019 doručit na adresu bonifikace.lekaren@vzp.cz vyplněný a podepsaný „Formulář žádosti o bonifikaci pro poskytovatele lékárenské péče v nedostupných oblastech“.

Splnění kritérií pro přiznání bonifikace bude posouzeno na základě vyhodnocení podaných žádostí Výběrovou komisí pro alokaci, složenou ze zástupců všech zdravotních pojišťoven.

Potřebné další informace včetně mapky dotčených spádových regionů najdete zde.