Aktuální verze Metodiky a DR

1. 1. 2014

Dovolujeme si Vás upozornit na publikování nové aktuální verze Metodiky (6.2.XX) a DR (6.2.XXVI) k 1. 1. 2014.

Metodika a DR  jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování - aktuální stav.

Současně sdělujeme, že  číslo verze DR vyplňované do úvodní věty dávek má od 1. 1. 2014 hodnotu 6.2.24. Klasické přechodné období není v této souvislosti vyhlášeno (zavedení nového dokladu 17 „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“).

Návrhy na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně pro dospělé vystavené navrhujícím lékařem před datem 1. 1. 2014 na formuláři/dokladu VZP-19/2004 ,,Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně“ a potvrzené VZP zůstávají v platnosti 6 měsíců od data vystavení, max. však do 30. 6. 2014. Návrhy na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně pro dospělé vystavené před 1. 1. 2014 na formuláři/dokladu VZP-19/2004 a zaslané VZP k potvrzení revizním lékařem, bude VZP přijímat do 31. 1. 2014; později budou takové doklady hodnoceny jako neplatné.

Znovu připomínáme změnu v číslování verzí distribuovaných číselníků podle doplňku č. 28 DR (účinnost od 1. 1. 2014).