Aktualizace Příloh č. 2

25. 9. 2017

Ve formulářích EP2 typu A, B, C, CA, CB, CC a J došlo k úpravě seznamu č. 3 „SEZNAM ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY PRO PROVEDENÍ NASMLOUVANÝCH VÝKONŮ “. Titulek položky „Evidenční číslo“ se mění na „Výrobní číslo“.
Prosíme Vás, abyste při nadcházejících aktualizacích Přílohy č. 2 tuto změnu respektovali a uváděli do seznamu číslo výrobní.

Ilustrační obrázek

V případě, že jeden přístroj je zařazen u více kódů Číselníku VYKTECH, vyplňujte v seznamu č. 3 u těchto kódů identické výrobní číslo.