Akademie zdraví

11. 4. 2019

V březnu byl zahájen již 6. semestr cyklu přednášek se zdravotní tematikou. Akademii zdraví pořádá pravidelně od roku 2016 v partnerské spolupráci regionální pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny v Českých Budějovicích a Klub aktiv České Budějovice.

Ilustrační obrázek

Odborně akci zajišťují medicínskými odborníky Nemocnice České Budějovice, nově od roku 2019 také Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje. Nedílnou součástí programu je měření tělesných hodnot TK, TF a BMI studentkami Střední zdravotnické školy v Českých Budějovicích. Prostor přednáškového sálu zapůjčuje Jihočeská vědecká knihovna.

Témata jsou uspořádána do tematických bloků s návazností na programy fondu prevence VZP ČR. Snahou organizátorů je upozornit na nutnost pravidelných preventivních prohlídek a včasnou konzultaci zdravotních problémů s odborníkem. V rámci diskuse jsou zodpovídány dotazy návštěvníků a poskytovány informace k veřejnému zdravotnímu pojištění.

Cyklus na letní semestr 2019 nabídne tato témata:

  • 29. 4. 2019: VÝŽIVA 55+, Mgr. Romana Fürstová, KHS Jihočeského kraje, Odbor hygieny dětí a mladistvých
  • 20. 5. 2019: Očkování, MUDr. Hana Bendíková, KHS Jihočeského kraje, EPID České Budějovice
  • 10. 6. 2019: Zaměřeno na ženu, Gynekologické oddělení Nemocnice České Budějovice

Místo konání: České Budějovice, Jihočeská vědecká knihovna, Lidická třída 1

Bližší informace naleznete na stránkách www.vzp.cz  a  www.klubpevnehozdravi.cz.

Kdy: 29.4.2019 - 10.6.2019
Kde: Jihočeská vědecká knihovna, Lidická třída 1, České Budějovice