KONTAKTNÍ ÚDAJE

povinné
povinné
povinné
+420
povinné

PŘÍLOHY

Poskytnutím svých osobních údajů obsažených ve strukturovaném životopise dáváte v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon"), souhlas s tím, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu údajů uvedeném v životopise pro účely náboru a výběru uchazečů na volné pracovní pozice, a to včetně jejich uchování nejvýše po dobu jednoho roku od udělení tohoto souhlasu. Toto poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zároveň potvrzujete, že osobní údaje poskytnuté v životopise jsou pravdivé a přesné. V souladu s § 21 zákona máte právo na opravu Vašich osobních údajů, jejich doplnění nebo likvidaci.