Kontaktní údaje
+420
Přílohy *

V rámci výběrového řízení, na které se hlásíte, a za jehož účelem nám zasíláte životopis s Vašimi údaji, tyto Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu do ukončení výběrového řízení. Po tomto termínu budou Vaše osobní údaje předepsaným způsobem skartovány.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů VZP ČR po dobu trvání výběrového řízení, do kterého se přihlašuji, a následně po dobu jednoho roku od data jeho ukončení. Souhlas uděluji za účelem vedení evidence uchazečů o zaměstnání a případné oslovení v rámci nově nabízené pozice ve VZP ČR. Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů: VZP ČR je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem nebo pro legitimní potřebu státních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jsem si vědom/a, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a dále jsem si vědom/a v souladu s příslušnou legislativou:

  • svého práva tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
  • svého práva přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
  • svého práva na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.