Pavel Šťastný

vedoucí oddělení evidence plátců a služeb klientům pro Regionální pobočku Ústí nad Labem

Pavel ŠťastnýDomnívám se, že se pojišťovna o své lidi stará nadstandardně. Ať už se jedná o vytváření pracovního prostředí, opakované upgrade počítačů i tiskáren, školící a vzdělávací programy nebo zaměstnanecké výhody ve formě finančního příspěvku, prodloužené dovolené, stravenek, slevových programů a za určitých podmínek i odměn nebo osobního ohodnocení.

Svou kariéru ve VZP jsem odstartoval roku 1998 každodenním přímým kontaktem se zákazníky na přepážce. V roce 2001 jsem přešel do referátu kontroly, abych se o čtyři roky později stal jeho vedoucím. V současné době vedu oddělení evidence plátců a služeb klientům na klientském pracovišti pro Ústecký kraj.

Cením si toho, že jsem měl možnost projít si různými pracovními pozicemi. Měl jsem tak možnost vždy dělat něco nového a o to víc mne to bavilo. Mám štěstí na lidi kolem sebe, a proto nebylo těžké nově získané vědomosti a dovednosti v Manažerské akademii využít k efektivnímu řízení týmu. Velmi mě baví a těší, že své zkušenosti mohu dál předávat, nebo svým kolegům naslouchat a poradit.

Denně vidím, jak nadstandardně se pojišťovna stará o své lidi. Nejde jen o zaměstnanecké výhody ve formě finančního příspěvku, prodloužené dovolené, stravenek, slevových programů a za určitých podmínek i odměn nebo osobního ohodnocení. Líbí se mi i moderní pracovní prostředí a technické vybavení nebo propracované školící a vzdělávací programy. Rád bych zmínil i férový přístup k propouštěným zaměstnancům. Na základě vlastní zkušenosti i s jinými velkými zaměstnavateli mohu zaměstnání ve VZP jednoznačně doporučit.