Markéta Zelená

odborná referentka správy registru na Regionální pobočce Hradec Králové

Přestože mám vadu sluchu, našla jsem ve VZP plnohodnotné uplatnění, díky kterému mám možnost setkávat se s různými lidmi – účetními, advokáty nebo podnikateli. V pojišťovně pracuji již 15 let a moc si vážím kolegiálního prostředí, které zde panuje. Chtěla bych poděkovat také svým nadřízeným, kterým vděčím za projevenou důvěru.

Práce ve VZP byla mou druhou v kariéře. Upřímně, příliš jsem nevěřila tomu, že ve výběrovém řízení budu úspěšná. Dostala jsem ale příležitost ukázat, co ve mně je. Nejdříve jako záskok, ale poté i ve formě pracovního poměru na neurčitou dobu. Díky tvrdé práci jsem rychle povýšila. Překážkou nebyla ani moje dočasná nepřítomnost po dobu mateřské dovolené. Dnes se starámo téměř čtyři a půl tisíce královéhradeckých zaměstnavatelů. Jsem ráda, že mohu klienty vyslechnout, pochopit je a najít pro ně řešení. Zároveň na moje služby spoléhají neslyšící klienti.

Na svém zaměstnání si nejvíce cením toho, že při něm zvládám být i se svou rodinou. Mám totiž
v péči tři děti, z nichž jedno má těžkou srdeční vadu. Péče o ně je pro mě nejdůležitější. Práci ve VZP mohu doporučit skutečně každému, kdo má zájem pracovně „růst“, získávat nové zkušenosti a kdo umí zaujmout ten správný postoj k pracovním výzvám.