Jakub Nágl

odborný referent administrativy zdravotní péče pro Regionální pobočku Brno

VZP se dle mého názoru vždy dokázala o své zaměstnance postarat a nabídla jim jistoty, které nejsou samozřejmé.

Práci ve VZP mi nabídl můj tehdy budoucí přímý nadřízený, kterému se zamlouvalo, jakým způsobem jsem pracoval v personálním útvaru v minulém zaměstnání. Postupem času mi začaly být přidělovány pracovní činnosti vyžadující vyšší míru odpovědnosti. Vzhledem ke spokojenosti s vedením svěřené agendy mi byla nabídnuta také pracovní smlouva na dobu neurčitou.

Za významný faktor své kariéry považuji důvěru mých nadřízených. Ta mi umožnila větší míru samostatnosti při plnění pracovních povinností. Pokud však potřebuji některé věci zkonzultovat, vždy se mám na koho obrátit.

Díky tomu, že jsem prozatím svobodný, není absolutně žádný problém věnovat se ve volném čase i různým koníčkům. Ten někdy využiji i na mimopracovní aktivity, které VZP umožňuje a kterých jsem se vždy rád účastnil. Díky nim jsem měl možnost lépe poznat své kolegy a kolegyně, kteří se časem stali mou druhou rodinou. Tento pocit je navíc umocněn skutečností, že se VZP vždy dokázala o své zaměstnance postarat a nabídla jim jistoty, které nejsou samozřejmé.

Práce ve VZP si proto opravdu vážím a zkušenosti, stejně jako možnosti, které mi mé zaměstnání přináší, jsem si v době mého přijetí do pracovního poměru nebyl schopen ani představit.