Ing. Bronislava Hlachová

ředitelka Regionální pobočky Plzeň

Zapojuji své kolegy do projektů, které jim rozšíří obzory napříč pojišťovnou. Poznají práci ostatních a mohou si vyzkoušet například nové role v projektovém týmu.

V pojišťovně pracuji téměř od jejího vzniku. V roce 1992 jsem začínala jako vedoucí ekonom na pobočce v Českém Krumlově, dnes zastávám funkci ředitelky Regionální pobočky Plzeň.

Mým úkolem je starat se o zaměstnance v Jihočeském, Karlovarském a Plzeňském kraji. Snažím se zajistit jim kvalitní pracovní prostředí, ve kterém budou moci podávat výborné výkony. Sociální benefity pro mě nejsou prioritou, raději dávám všem příležitost k seberealizaci a podporuji jejich další rozvoj. Zapojuji je do projektů, kterými si rozšiřují obzory, poznávají práci ostatních a mohou si vyzkoušet například nové role v projektovém týmu. Baví mě práce s mladými a kreativními lidmi. Jsem ráda, když za mnou chodí s novými nápady a podněty ke změně. Já se na oplátku mohu podílet na jejich rozvoji a sledovat, jak dokážou využít šanci. Vážím si také vzájemné „soutěživosti“ mezi našimi regionálními pobočkami. Díky ní vznikají výborné nápady, které inspirují a jsou přínosem pro naše klienty.