Ing. Martin Živkov

Specialista monitoringu procesů a rizik Ústředí

Před nástupem do VZP ČR jsem pracoval v malé soukromé firmě a samotná pracovní pozice mě příliš nevyhovovala. Jakmile přišla možnost pracovat v oboru, který jsem studoval a navíc ve velké organizaci státního charakteru, neváhal jsem. Ve VZP ČR jsem také cítil určitou jistotu.

Mé působení v rámci programu zosobňuje pestrost Trainee programu ve VZP ČR, neprobíhal totiž úplně standardně. Vztahoval se k projektové pozici, tzn. pracovní náplň byla poměrně rozmanitá. Účastnil jsem se mnoha konzultací, interních porad, řídících výborů, kontroloval jsem práci po dodavatelích a zároveň se sám začínal orientovat ve fungování VZP ČR. Dostal jsem tak šanci si vyzkoušet, jak v praxi probíhá projekt na straně zadavatele a co všechno to obnáší. Díky specifičnosti pozice jsem měl také tu čest poznat převážnou část vysoce postavených lidí ve VZP ČR. Před koncem Trainee programu následovalo vyhodnocení s přímou nadřízenou, které spočívalo v posouzení odvedené práce a relativně krátké písemné práci tematicky se týkající projektu.

V současné době pracuji na pozici Specialisty monitoringu procesů a rizik. Zjednodušeně řečeno zjišťujeme, jak co ve VZP ČR funguje – zakresluje se do charakteristických diagramů, ty se posléze analyzují a optimalizují. Know how tím pádem nedrží už jen jednotlivci, ale i samotná VZP ČR a je tak možné ledacos vylepšit. Baví mě na tom „hmatatelnost“ přínosu a barvitost pracovní náplně.

Proč je Trainee program dobrou volbou? Na školách, zvláště vysokých, zoufale chybí praxe – vždycky jsem si připadal, jako bych četl manuál dopravního letadla, ale za knipl usedl až v době, kdy už se mi zase z hlavy vytrácí ten manuál. Právě VZP Trainee program Vám nabízí možnost skloubit obojí dohromady, kdy budete mít díky částečnému úvazku prostor se věnovat školní teorii a za praxi dostanete ještě zaplaceno – na rozdíl od některých společností, kde se z Vás snaží vytěžit maximum a často také zdarma.

Myslím, že organizace typu VZP ČR je více než vhodnou volbou – člověk získá největší průnik praxe s teorií a doplní si rozhled o to, co ve škole neslyšel. A když zjistíte, že Vás zrovna tahle práce nebaví? Je zde vysoká pravděpodobnost, že Vám bude nabídnutá pozice jiná, protože VZP ČR projevuje o mladé perspektivní jedince zájem a pečuje o ně. Velkou výhodou VZP ČR je také množství kontaktů, které zde můžete navázat a množství poboček, kdy za určitých okolností se Vám může po čase poštěstit, že právě pozice, o kterou máte zájem, bude ve Vámi oblíbeném kraji volná.