Příběhy úspěšných absolventů programů Trainee a Handicap

Ing. Jan Neuman

Vedoucí oddělení správy registrů a přerozdělování

Do Trainee programu jsem se přihlásil proto, že to byla skvělá příležitost, jak si vyzkoušet znalosti v praxi. Na VZP ČR mě zaujalo, že se jedná o největší pojišťovnu v ČR a o rozsáhlou a stabilní organizaci.

Ing. Martin Živkov

Specialista monitoringu procesů a rizik Ústředí

Před nástupem do VZP ČR jsem pracoval v malé soukromé firmě a samotná pracovní pozice mě příliš nevyhovovala. Jakmile přišla možnost pracovat v oboru, který jsem studoval a navíc ve velké organizaci státního charakteru, neváhal jsem. Ve VZP ČR jsem také cítil určitou jistotu.

Ing. Ivana Chlumáková

Odborný referent/odborná referentka klientského pracoviště RP Plzeň – Klientské pracoviště České Budějovice

Přihlášení do trainee programu VZP jsem vnímala od začátku jako velmi dobrou příležitost k získání pracovních zkušeností, které považuji za klíčové pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Nastartovat pracovní kariéru po absolvování vysoké školy bez předchozí praxe je velmi obtížné. VZP mě svým trainee programem oslovila, coby největší pojišťovna v České republice. Klientská základna čítající 6,2 milionů klientů je vskutku impozantní.

Ing. Petra Tomášková

Odborný referent/odborná referentka administrativy v oblasti výběru pojistného RP Plzeň - Referát peněžních operací

Do trainee programu jsem se přihlásila hlavně z důvodu, abych získala jako čerstvý absolvent vysoké školy praxi a následně pak našla vhodné uplatnění na trhu práce. Nabídka na internetových stránkách VZP mě oslovila především z toho důvodu, že nebyla časově omezená, z čehož jsem si odvodila, že VZP nemá zájem jen o nárazovou výpomoc, ale o dlouhodobější spolupráci se studenty a absolventy. Navíc jsem viděla velkou příležitost poznat fungování VZP a dozvědět se více o činnostech, které zaštiťuje.