MUDr. Tomáš Janíček

vedoucí referátu kontroly a revize zdravotní péče Olomouc, RP Ostrava

Prací revizního lékaře nepřijdete o kontakt se svou odborností a s pacienty. Jen se na ně díváte trochu z jiné strany. Je důležité, aby i tyto činnosti zastávali schopní lidé.

Každou práci, která má nějaký smysl, je možné dělat tak, aby člověka uspokojovala. Tím spíše, když je člověk na pozici, která přináší určitou pestrost a vyžaduje kreativitu. A to jsou přesně rysy práce, kterou jako vedoucí referátu kontroly a revize zdravotní péče vykonávám. Jsem rád, že je to práce s lidmi, a to jak v rámci našeho pracovního kolektivu, tak i ve vztahu ke klientům i zdravotníkům. Je příjemné, když někomu můžete poradit ve složitém zdravotnickém systému, ve kterém se stále méně orientují naši klienti  a dost často i zdravotníci.

Na začátku loňského roku jsem převzal fungující tým revizních pracovníků na klientském pracovišti VZP v Olomouci, kde se mi podařilo zajistit kontinuitu všech jeho činností. Stabilizovaný tým je podle mého názoru základním předpokladem kvalitní práce. V rámci ročních pohovorů se spolupracovníky i v každodenní praxi si ověřuji, že je naše spolupráce na dobré úrovni. Jak s těmi podřízenými, tak i nadřízenými. Také ve vztahu ke klientům a smluvním zdravotníkům mám dojem, že považují naše kontakty za vstřícné, se snahou řešit záležitosti bezodkladně a korektně. Myslím, že je to důvod k radosti, protože to není samozřejmost.

Kromě uspokojení z práce, o které jsem se zmiňoval v úvodu, a to ať už v klinické praxi, nebo v odbornosti revizního lékaře, ocení člověk postupem času určitý pocit jistoty. A to tím více, jak nabírá zkušeností, nebo stárne, chcete-li. Nebo se v jeho životě objeví situace, která mu neumožní pokračovat v dosavadní kariéře. Vezměte si třeba příklad operatéra, kterému se ozvou problémy s páteří apod. Není mnoho odvětví, kde by na vás pohlíželi jako na perspektivního kolem padesáti let věku. A to je právě situace ve VZP, silné, stabilní firmě, kde tyto záruky zaměstnance získáte. Čím víc zkušeností a sil máte, tím lépe. A nepřijdete přitom o kontakt se svou odborností a s pacienty. Jen se na ně díváte z trochu jiné strany.