MUDr. Romana Švejdová

vedoucí oddělení revize, Ústředí

Dosáhli jsme toho, že nyní už mnozí lékaři zejména v nemocnicích uznávají, že je třeba dbát na úroveň zdravotní dokumentace tak, aby byla v souladu se zákony, vyhláškami a smluvně dohodnutými postupy.

Je to především různorodost práce, co na práci revizního lékaře nejvíce oceňuji. Práce revizního lékaře zasahuje prakticky do všech oblastí života člověka.  Primární je samozřejmě medicínská stránka věci, kdy je díky revizní činnosti lékař vtažen do současné problematiky celé medicíny a nutí jej neustále na sobě pracovat a soustavně studovat.  Nemohou být ovšem opominuty ani související sociální otázky, se kterými se revizní lékař rovněž setkává a spoluvytváří si tak  obraz o společenské úrovni naší společnosti včetně zdravotnictví.

Za svůj profesní úspěch v pozici vedoucí oddělení revize považuji, že se nám aspoň částečně podařilo přesvědčit lékaře o nutnosti správného vykazování  poskytnuté zdravotní péče tak, aby byly co nejmenší rozpory mezi zdravotnickým zařízením účtovanou a dokumentovanou zdravotní péčí. V mnohých zdravotnických zařízeních to pochopily právě díky soustavné  kontrolní činnosti a nepřetržité edukaci. S odstupem času je možné konstatovat, že mnozí lékaři zejména v nemocnicích už uznávají, že je nutné dodržovat zákony, vyhlášky, věstníky a smluvně dohodnuté postupy a  především dbát na úroveň dokumentace.

Pokud chcete být v bezprostředním kontaktu se současnými moderními medicínskými postupy, a tím si neustále rozšiřovat  obzor v rámci celé medicíny, je pro Vás práce revizního lékaře tou pravou.