Zdravotní péče

Zdravotní péče

SJEDNÁME

Zajišťujeme zpracování smluv o poskytování hrazených služeb s poskytovateli zdravotní péče. Máme přes 40 tis. smluvních partnerů (zdravotnických zařízení), jejichž smlouvy se musí aktualizovat. Každý rok se vytváří ke smlouvám nové dodatky a další partneři přibývají. Pořád je co dělat! A protože jsme transparentní, tak všechnu naši práci navíc zveřejňujeme.

SPOČÍTÁME

Protože musíme dostát svým smluvním závazkům, neustále analyzujeme, kalkulujeme a predikujeme náklady na zdravotní péči. Sledujeme nákladovost jednotlivých smluvních partnerů a dohlížíme na správnost výpočtu výsledných úhrad.

UHRADÍME

Přijímáme doklady a faktury za poskytnuté zdravotní služby od smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, kontrolujeme je a zajišťujeme jejich následné zpracování. Jen pro představu, v minulém roce jsme na péči o naše klienty vynaložili přes 160 miliard Kč.

ZKONTROLUJEME

Kontrolujeme správnost a oprávněnost vykázaných a vyúčtovaných služeb jak ve vnitřním informačním systému, tak přímo u poskytovatelů zdravotní péče. Kvalita zdravotní péče, kterou hradíme, je pro nás prioritou.

SCHVALUJEME

Revizní a kontrolní činnost není vše, co u nás revizní lékaři dělají. Rozhodují o úhradě některých druhů zdravotní péče, schvalují úhrady léčiv, zdravotnických prostředků, potvrzují nároky na lázně. Rozhodně se u nás nenudí!  

CENTRÁLNĚ

Dohlížíme na zásady lékové politiky a navrhování regulatorních opatření v oblasti spotřeby léčiv, sledujeme vývoj účelné farmakoterapie. Stanovujeme a projednáváme mechanismy úhrad zdravotní péče pro jednotlivé segmenty, tvoříme strategii tvorby největší sítě poskytovatelů zdravotních služeb a stanovujeme metodiku pro vyhodnocení dostupnosti zdravotní péče. A nejenom to.

Aktuálně volné pozice