Právo

Oblast právní

Naším úkolem je zprostředkovat ostatním ve společnosti právní povědomí. Znamená to všechny složité zákony přetransformovat do srozumitelné „lidské řeči“ a hlavně pomáhat s jakýmkoli právním problémem.

U nás najdete široké uplatnění díky tomu, že pokrýváme mnoho právních oblastí. Zabýváme se řízením dědickým, insolvenčním, správním, exekučním, refundacemi, ale i regresy (náhrada nákladů za zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění).

Poskytujeme kolegům součinnost v oblasti provozní, při zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek a v neposlední řadě v rámci problematiky poskytovatelů zdravotních služeb.

Jste-li univerzálním vojákem na poli právním, přijďte k nám!

Aktuálně volné pozice