Oblast ekonomická

Ekonomická oblast

Ekonomové jsou finanční centrum firmy. Zpracováváme platby od pojištěnců a financujeme smluvní zdravotnická zařízení.

Naší každodenní náplní je spokojenost klienta, ať už externího či interního. Včasně a přesně kontrolujeme a reportujeme data, účtujeme, s radostí se staráme o provoz budov a údržbu aut.

Tým ekonomů řeší mnoho oblastí:

Účetnictví

  • provádíme veškeré účetní operace
  • zpracováváme faktury
  • zaobíráme se finančními platbami

Controlling a reporting

  • kontrolujeme veškeré finanční toky
  • připravujeme pro management reporting všech ekonomických ukazatelů
  • modelujeme vývoj a navrhujeme opatření

Provoz

  • staráme se o movitý i nemovitý majetek
  • nakupujeme kancelářský materiál
  • evidujeme, distribuujeme příchozí i odchozí listovní zásilky

Aktuálně volné pozice