IT

IT

V našem IT pracuje přes 200 ajťáků, kteří mají na starosti vývoj, rozvoj, provoz, strategii a bezpečnost informačního systému VZP (IS). Svým rozsahem je náš IS jedním z největších v ČR.

Převážná část IS je řešena dodavatelským způsobem, my se však staráme o jeho provoz, správu a podporu aplikací, jak na bázi produkčního, tak i testovacího prostředí. Provádíme administraci a správu databází na platformě ORACLE, serverů s operačním systémem UNIX a LINUX.  Provozujeme disková pole a sdílená datová úložiště, proxy systém, virtualizaci UX systémů, fyzických i virtuálních serverů s operačním systémem MICROSOFT. Zabýváme se problematikou platforem pro virtualizaci serverové infrastruktury, systému Exchange a Sharepoint a dále spravujeme dvě datová centra. Síťová infrastruktura je provozována a administrována na platformě Cisco technologií.

Tým IT řeší mnoho oblastí.

Na chod aplikací IT systémů dohlíží kolegové dohledového centra IT a Service Desku. O blaho uživatelů dbají ajťáci „v terénu“, kteří zajišťují IT podporu všem kolegům ve VZP. Jsou zde kolegové a kolegyně, kteří zpracovávají byznys požadavky a provádějí technické analýzy, dále pak IT architekti, kteří drží v rukou celou IT architekturu a tím určují směr dalšího rozvoje našeho IS. Samostatnou jednotkou je pak naše projektová kancelář.

Hrdí jsme na náš interní vývoj. Ten v současnosti řeší:

Projekt e-VZP, který zahrnuje elektronickou komunikační platformu včetně mobilní aplikace a plánuje rozvoj B2B služeb pro elektronickou komunikaci s partnery. Co byste o vývojářích měli vědět?

 • vývoj webových aplikací zajišťují na platformě Microsoft .NET (ASP.NET MVC, WebApi, ASP.NET Core…)
 • aplikace vyvíjejí na cloudové platformě Microsoft Azure (PaaS)
 • vše v souladu se zásadami agilního způsobu řízení

Data warehouse s následnou implementací systému Business Intelligence pro podporu byznys útvarů

 • DWH je provozován a rozvíjen na databázové platformě Oracle
 • vývoj DWH zajišťujeme objektovým programováním (Java, C#, .NET, C++ …)
 • a integračními nástroji ODI (Oracle Data Integrator) – vývoj ETL scénářů. Dále využíváme prostředky SQL, PL/SQL.

Co byste měli vědět o našich plánech do budoucna?

Od roku 2017 jsme začali pracovat na vybudování nového, moderního, otevřeného Informačního systému, a to na principech Servisně Orientované Architektury (SOA). Budování nového IS (aneb jak my říkáme NIS) je rozvrženo do procesních oblastí, do kterých budou postupně převáděny funkcionality stávajících agend IS. Vše bude realizováno formou veřejných zakázek

Aby vše fungovalo, jak má, plánujeme v následujících letech:

 • vytvoření nové technologické platformy pro zajištění funkcionalit NIS
 • vytvoření infrastruktury včetně nového testovacího prostředí
 • vybudování nové integrační platformy na principech servisně orientované architektury (IP SOA) včetně Operačního datového skladu s podporou zpracování byznys procesů (Workflow)
 • vybudování Jednotného uživatelského Front Endu (JFE) – aplikačního frameworku JFE/CRM umožňujícího vytvořit jednotný a konzistentní náhled na všechny partnery VZP ČR, který zároveň bude zajišťovat prostředí pro nově vytvářené mikroaplikace podporující procesy a agendy VZP ČR
 • vybudování Jednotné správy dokumentů (ECM/DMS), včetně vytvoření jednotné podatelny a výpravny
 • vybudování centrálních tiskových a komunikačních služeb

Aktuálně volné pozice