Další oblasti

Další oblasti

Bezpečnost

Naši bezpečáci se starají o bezpečnost procesů i objektů, analyzují bezpečnostní rizika a řeší bezpečnostní incidenty; mají na starosti i BOZP, PO nebo GDPR.

Interní audit a kontrola

Tuto oblast asi nemusíme moc představovat. Naši auditoři zajišťují nezávislý interní audit, zaměřují se na hospodárnost a účelnost prováděných činností, na oblast bezpečnosti a řízení rizik, výběru pojistného, úhrad zdravotních služeb, oblast provozu i čerpání finančních prostředků z fondu prevence.

Řízení rizik a procesů

Jako každá velká firma zajišťujeme řízení rizik, která spravujeme a evidujeme. To vše v návaznosti na monitoring procesů.

Komunikace a tiskové oddělení

Protože jsme neustále v hledáčku médií a veřejnosti, zajišťuje naše PR mediální a komunikační strategii včetně správy webu a sociálních sítí. Vše s dodržením zásad jednotného vizuálního stylu.

Aktuálně volné pozice