Alternativní SW rozhraní VZP Pointu - úlohy pro poskytovatele zdravotních služeb a zaměstnavatele

VZP ČR zpřístupnila vývojářům software pro poskytovatele zdravotních služeb a zaměstnavatele alternativní rozhraní VZP Pointu. Hlavním cílem tohoto rozhraní je usnadnění vyúčtování zdravotní péče ambulantním lékařům, konkrétně zasílání vyúčtování zdravotní péče a předání registračních lístků do VZP ČR a zaměstnavatelům odesílání hromadných oznámení zaměstnavatele a přehledu o platbě zaměstnavatele.

Rozhraní je v souladu s dokumentací Portálu ZP od společnosti Asseco Czech Republic, a.s.,

Alternativní rozhraní VZP Point nenahrazuje B2B.