Kde v cizině chodí Češi nejvíc k lékaři? Oblíbené Chorvatsko je až páté

26. 6. 2017

Přes 270 milionů korun loni zaplatila VZP za nezbytnou zdravotní péči poskytnutou v evropských státech svým klientům, kteří se u lékařů prokázali modrou kartičkou zdravotní pojišťovny (EHIC). Ti ji takto využili celkem v 28 180 případech. Nejčastěji navštívili ordinace v sousedních zemích, a to na Slovensku a v Německu. Oblíbené Chorvatsko skončilo jako páté.

Nezbytná zdravotní péče v cizině zahrnuje výhradně situace, kdy lidi náhle postihnou takové zdravotní problémy, s nimiž nemohli před cestou počítat. Nejedná se tedy o léčení, za kterým Češi do zahraničí záměrně vycestovali.

Vůbec nejvíce se nechávají klienti VZP ošetřit na náklady své zdravotní pojišťovny u slovenských sousedů. Téměř 43 % veškeré vykázané zahraniční zdravotní péče na EHIC připadá právě na Slovensko. Konkrétně se jedná o bezmála 12 tisíc případů, za které pojišťovna v roce 2016 zaplatila přes 47 milionů korun. Tato suma však nebyla v celkovém souhrnu nejvyšší.

Nejvíce peněz uhradila VZP zdravotnickým zařízením v Německu, a to přes 77 milionů korun. Tato částka představuje 28% podíl na celkovém objemu peněz, který VZP v roce 2016 zaplatila za všechny své klienty, kteří v zahraničí nutně potřebovali vyhledat lékaře a prokázali se u něj kartičkou zdravotní pojišťovny.

Z populárních prázdninových destinací vede Chorvatsko. Klienti VZP se zde nechali ošetřit na náklady své zdravotní pojišťovny v 1 810 případech. Jejich léčba vyšla dohromady na bezmála 4 miliony korun. Naopak nejméně se na svoji kartičku pojištěnce ze všech evropských zemí spoléhali klienti v Řecku. V roce 2016 ji zde použili pouze osmkrát. Cena za jejich léčebné výlohy činila celkem 12 tisíc korun. 

Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), kterým se běžně prokazují klienti zdravotních pojišťoven u lékařů v České republice, je možné v případě potřeby nezbytné zdravotní péče předložit i ve většině dalších států Evropy. Konkrétně se jedná o země Evropské unie a dále o Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island.

Na základě tohoto průkazu mají čeští pojištěnci v uvedených zemích nárok na akutní lékařské služby v tom rozsahu a za podmínek, za kterých by byly poskytnuty tamním pojištěncům. To však platí pouze ve smluvních zdravotnických zařízeních, která jsou napojena na tamní systém veřejného zdravotního pojištění. Nesmí se tedy jednat například o soukromé kliniky, které nemají smlouvu s žádnou místní zdravotní pojišťovnou.

Navíc je třeba počítat s možnou spoluúčastí za poskytnuté zdravotní služby a s případnými dalšími zákonnými poplatky, které bude muset český pacient zaplatit na místě. Tyto výlohy přitom mohou být leckdy tak vysoké, že člověku, který se před cestou do ciziny nepřipojistil, mohou zruinovat rodinný rozpočet. Vždy proto stojí za to zvážit možnost komerčního pojištění, které najdete zde, a to včetně kalkulačky pro výpočet ceny.

TOP 10 zemí, kde loni klienti VZP nejčastěji vyhledali nezbytnou zdravotní péči

  Počet případů Náklady v Kč
1. Slovensko 11 991 47 079 544,74
2. Německo   4 761 77 050 476,70
3. Polsko   2 605    6 669 002,71
4. Rakousko   2 297 37 109 729,54
5. Chorvatsko   1 810    3 929 001,29
6. Itálie   1 159 21 275 914,65
7. Španělsko   1 015   9 340 092,37
8. Francie      454 29 594 923,43
9. Švédsko      362   8 131 436,29
10. Nizozemsko      259   5 069 177,32

Více informací o možnostech čerpání zdravotní péče v zemích Evropské unie i mimo ni najdete zde.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí