Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Efektivní výběr a vymáhání pojistného

27. prosince 2011 | tisková zpráva

Efektivní výběr a vymáhání pojistného

VZP ČR z údajů, které má již nyní ke konci roku k dispozici, konstatuje, že v letošním roce je velmi úspěšná při výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Efektivita dosahuje v roce 2011 u plátců - zaměstnavatelů celorepublikově 99,28 % a v hl. m. Praze dokonce 99,56 %. VZP ČR tak v maximální možné míře naplňuje příjmovou stránku svého zdravotně pojistného plánu pro tento rok.

VZP ČR se daří dosahovat takto vysoké efektivity výběru pojistného především díky důslednému přístupu k této své zákonem uložené povinnosti a důslednému postupu vůči všem neplatičům, nevyjímaje zdravotnická zařízení. VZP ČR zde upozorňuje zdravotnická zařízení, že je nutno důsledně rozlišovat mezi vztahem VZP ČR a plátcem pojistného na straně jedné a mezi VZP ČR a zdravotnickými zařízeními, která poskytují zdravotní péči pojištěncům. Skutečnost, že plátce zdravotního pojištění dluží na pojistném a zároveň poskytuje pojištěncům VZP ČR zdravotní péči, není a nemůže být při vymáhání dlužného pojistného jakkoliv relevantní, stejně tak jako nemohou být brány v potaz konkrétní poměry konkrétního plátce. Pokud plátce - dlužník nevyužije při splnění zákonných podmínek možnosti splátkového kalendáře či možnosti odkladu dílčí úhrady dlužného pojistného (jako jediných možných zmírňujících prostředků), VZP ČR standardně a vůči všem přistupuje k vymáhání pojistného, včetně vymáhání formou exekucí.

Jakékoliv výjimky by nebyly ospravedlnitelné vůči ostatním plátcům, u kterých je dlužné pojistné vymáháno. Benevolentní přístup k jednotlivým plátcům při vymáhání dlužného pojistného by také ve svém důsledku znamenal úbytek prostředků na úhradu poskytované zdravotní péče a byl by tak na úkor těch, kdo poskytnutí zdravotní péče potřebují.

VZP ČR proto nemůže ustupovat tlaku plátců ze sféry zdravotnických zařízení, či z jiných oblastí, kteří by obviňovali VZP ČR, např. že tvrdý a nesmlouvavý přístup VZP ČR dopadne tíživě na zaměstnance plátce - dlužníka nezaplaceného pojistného. Odpovědnost za takovýto stav nese jen a pouze dlužník, který nesplnil svou zákonem stanovenou povinnost.

Příkladem za všechny zde budiž postup obchodní společnosti Home Care Services & Supplies s.r.o., které VZP ČR z důvodu porušování smluvních povinností vypověděla smlouvy, na základě kterých mohou zdravotnická zařízení požadovat od VZP ČR úhradu poskytnuté zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění. Tato společnost nejen že odmítá výpovědi smluv akceptovat a krajně agresívním přístupem se domáhá obnovení svých smluv, tato společnost dokonce odmítá hradit dlužné pojistné, s odkazem na to, že za její dluh na pojistném je odpovědná VZP ČR vypovězením smluv ohledně poskytované zdravotní péče. Stejně tak nevybíravým způsobem se tato společnost snaží VZP ČR přimět k ustoupení od vymáhání dlužného pojistného prostřednictvím útoků na představitele VZP ČR, které se snaží činit odpovědnými za situaci, jež v této společnosti po provedení exekuce části dlužného pojistného panuje.

Jak tedy bylo již uvedeno výše, skutečnost, že zmíněná společnost neakceptuje výpovědi smluv a finanční důsledky z toho vyplývající, stejně tak jako poměry v této společnosti panující, nemohou mít jakoukoliv souvislost s plněním zákonných povinností VZP ČR při vymáhání dlužného pojistného a při zajišťování maximálního možného množství prostředků pro úhradu zdravotní péče poskytované ze strany ostatních zdravotnických zařízení. Odpovědnost za to, že bylo nezbytné přistoupit k vymáhání dlužného pojistného formou exekuce, leží tak výhradně na zmíněné společnosti.

Mgr. Jiří Rod
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Kontaktujte nás - 952 222 222

E-komunikace


Pobočky

Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Praha Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Mapa krajů

Úřední deska


O nás

Stáhněte si

© 2014 VZP ČR, Všechna práva vyhrazena