Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Mořský koník

Mořský koník

Všeobecná zdravotní pojišťovna začne dne 15. 1. 2015 přijímat přihlášky dětí na léčebně-ozdravné pobyty realizované VZP ČR pod názvem Mořský koník. V roce 2015 se uskuteční pět po sobě jdoucích třítýdenních turnusů u Egejského moře v Řecké republice. Pobyty se budou konat od začátku června do poloviny září. Celkově se jich bude moci zúčastnit 1 600 chronicky nemocných dětí pojištěných u VZP ČR.

Call centrum společnosti CK Kovotour plus s.r.o.

  • veřejné linky včetně záznamníku: 591 160 306, 591 160 311, fax: 591 160 307,
  • mobilní linky: 602 549 941, 602 727 301.
  • e-mail: morskykonik@kovotour.cz

Provoz centra bude zajištěn od 01.03.2015 do 30.09.2015 v době od 07.00 do 20.00 hodin, nepřetržitě 7 dní v týdnu.

 

Přehled plánovaných časů odletů a příletů

č. letu

1. let
QS2256, QS2257

2. let
QS2258, QS2259

Odlet:

Praha – Soluň 5.20-8.25

Praha – Soluň 17.15-20.20

Sraz dětí na letišti ve 2.20

Sraz dětí na letišti v 14.15

Návrat:

Soluň – Praha 9.15-10.25

Soluň – Praha 21.10-22.20

Vážení rodiče, informaci o zařazení účastníka léčebně-ozdravného pobytu do letu a do oddílu Vám písemně sdělí CK Kovotour Plus 14 dnů před plánovaným odletem.


Pro děti je opět připraven hotelový komplex Poseidon Beach v blízkosti městečka Neos Marmaras na poloostrově Chalkidiki v Řecké republice.

Pro děti je zajištěno 5x denně stravování a dostatečný pitný režim, léčebný, kulturní i sportovní program a také lékařská péče. Základní informace k pobytu naleznete v informacích o lokalitě.

Pobytů se mohou účastnit děti, které splňují tyto podmínky:

  • dítě je chronicky nemocné některým z onemocnění, které odpovídá stanoveným zdravotním indikacím, neléčí se nebo neléčilo pro některou z kontraindikací pobytu (viz Přehled zdravotních indikací a kontraindikací) a je schopné respektovat podmínky léčebně-ozdravného režimu,
  • dítě je pojištěncem VZP ČR (a v době podpisu smlouvy není VZP ČR známa informace o přeregistraci dítěte k jiné zdravotní pojišťovně),
  • dítě je členem Klubu pevného zdraví VZP ČR (přihlášku do KPZ lze vyplnit i při podání přihlášky na léčebně-ozdravný pobyt),
  • v den odjezdu na léčebně-ozdravný pobyt dítě dosáhne věku 6 let a do doby návratu z léčebně-ozdravného pobytu nedosáhne věku 18 let,
  • zákonní zástupci dítěte, pokud jsou nebo byli pojištěnci VZP ČR, k datu podpisu smlouvy nedluží na pojistném, penále a pokutách na zdravotním pojištění.

Dítě může být k pobytu přijato pouze na základě řádně vyplněné přihlášky, podepsané zákonným zástupcem a potvrzené ošetřujícím lékařem.

Přihláška k účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu Mořský koník 2015 je formulářem VZP ČR, který je ke stažení zde nebo k vyzvednutí v papírové podobě na klientském pracovišti VZP ČR.

Příjem přihlášek na léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník bude ukončen po naplnění všech kapacit.

Přehled termínů turnusů a finanční spoluúčasti zákonných zástupců dětí

(zákonní zástupci se podílejí úhradou finanční spoluúčasti ve výši 1/3 nákladů na léčebně-ozdravný pobyt, 2/3 nákladů na pobyt hradí pro své pojištěnce VZP ČR)

Turnus* Odlet z ČR Návrat Úhrada zákonným zástupcem včetně dílčí úhrady 1000 Kč Splatnost doplatku za pobyt dítěte
1. 8. 6. 2015 29. 6. 2015 7 000 Kč 9. 4. 2015
2. 29. 6. 2015 20. 7. 2015 13 500 Kč 30. 4. 2015
3. 20. 7. 2015 10. 8. 2015 13 500 Kč 21. 5. 2015
4. 10. 8. 2015 31. 8. 2015 13 500 Kč 11. 6. 2015
5. 31. 8. 2015 21. 9. 2015 7 200 Kč 2. 7. 2015

* V případě naplněné kapacity zvoleného turnusu bude vašemu dítěti nabídnut k pobytu náhradní turnus.

Formulář - Přihláška na Mořského koníka 2015 (pdf dokument ke stažení).

Podrobné informace pro rodiče

Potřebujete další informace? Volejte naši infolinku 952 222 222 nebo pište na info@vzp.cz.

Související odkazy

Mořský koník na facebooku


O nás

Stáhněte si

© 2015 VZP ČR, Všechna práva vyhrazena