Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Mořský koník

Mořský koník

Všeobecná zdravotní pojišťovna zajistila i v roce 2015 tradiční léčebně-ozdravné pobyty dětí realizované pod názvem Mořský koník. Od začátku června do poloviny září se uskutečnilo pět po sobě jdoucích třítýdenních turnusů u Egejského moře v Řecké republice. Celkově se jich zúčastnilo 1 598 chronicky nemocných dětí pojištěných u VZP ČR.

Pro děti byl připraven hotelový komplex Poseidon Beach v blízkosti městečka Neos Marmaras na poloostrově Chalkidiki v Řecké republice. Zajištěno bylo 5x denně stravování a dostatečný pitný režim, léčebný, kulturní i sportovní program a také lékařská péče.

Pobytů se mohly účastnit děti, které splnily tyto podmínky:

  • dítě je chronicky nemocné některým z onemocnění, které odpovídá stanoveným zdravotním indikacím, neléčí se nebo neléčilo pro některou z kontraindikací pobytu (viz Přehled zdravotních indikací a kontraindikací) a je schopné respektovat podmínky léčebně-ozdravného režimu,
  • dítě je pojištěncem VZP ČR (a v době podpisu smlouvy není VZP ČR známa informace o přeregistraci dítěte k jiné zdravotní pojišťovně),
  • dítě je členem Klubu pevného zdraví VZP ČR (přihlášku do KPZ lze vyplnit i při podání přihlášky na léčebně-ozdravný pobyt),
  • v den odjezdu na léčebně-ozdravný pobyt dítě dosáhne věku 6 let a do doby návratu z léčebně-ozdravného pobytu nedosáhne věku 18 let,
  • zákonní zástupci dítěte, pokud jsou nebo byli pojištěnci VZP ČR, k datu podpisu smlouvy nedluží na pojistném, penále a pokutách na zdravotním pojištění.

Děti byly k pobytu přijaty na základě řádně vyplněné přihlášky, podepsané zákonným zástupcem a potvrzené ošetřujícím lékařem.

Zákonní zástupci dětí hradili finanční spoluúčast ve výši 1/3 nákladů na léčebně-ozdravný pobyt, 2/3 hradí pro své pojištěnce VZP ČR. Částka, kterou platili zákonní zástupci, tak začínala již na 7 000 korunách.

Potřebujete další informace? Volejte naši infolinku 952 222 222 nebo pište na info@vzp.cz.

Související odkazy

Mořský koník na facebooku


O nás

Stáhněte si

© 2015 VZP ČR, Všechna práva vyhrazena