Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Mořský koník

Mořský koník

Na 100 tisíc dětí se zúčastnilo léčebně-ozdravných pobytů Mořský koník, které již tradičně pořádá VZP pro své malé klienty trpící některými chronickými onemocněními. Třítýdenní pobyt u moře pomáhá dětem především posilovat imunitu.

Zpravodajství z Mořského koníka
Zobrazte si aktuální zpravodajství z Mořského koníka 2014. Na stránkách naleznete denně aktualizované zprávy formou deníčku, fotogalerie, videa a informace o odletech a příletech na jednotlivé turnusy.

Obchod play App Store

Dlouhodobý pobyt u moře s důrazem na zdravý pohyb, klimatoterapii, odpočinek a pravidelné stravování je pro tyto děti velmi přínosný. Projeví se následně v celkovém zlepšení zdravotního stavu, kdy je dítě méně nemocné, nemusí tak často navštěvovat lékaře ani užívat léky.

Vážení pojištěnci, děkujeme za zájem o léčebně ozdravný pobyt Mořský koník 2014. Pro letošní rok je kapacita pobytu již naplněna. Zastaven byl i příjem přihlášek na pozice náhradníků.

Dále si Vás dovolujeme upozornit na termín splatnosti doplatku finanční spoluúčasti do 60 kalendářních dnů před začátkem plánovaného turnusu.

V roce 2014 se uskuteční celkem 5 třítýdenních turnusů v přímořské lokalitě v Řecku v hotelovém komplexu Poseidon Beach na poloostrově Chalkidiki.

Kdo se může zúčastnit pobytů?

Pobytů se mohou účastnit děti, které splňují tyto podmínky:

 • dítě je chronicky nemocné některým z onemocnění, které odpovídá stanoveným zdravotním indikacím, neléčí se nebo neléčilo pro některou z kontraindikací pobytu (viz Přehled zdravotních indikací a kontraindikací) a je schopné respektovat podmínky léčebně-ozdravného režimu
 • dítě je pojištěncem VZP ČR (a v době podpisu smlouvy není VZP ČR známa informace o přeregistraci dítěte k jiné zdravotní pojišťovně)
 • dítě je členem Klubu pevného zdraví VZP ČR (přihlášku do KPZ lze vyplnit i při podání přihlášky na léčebně-ozdravný pobyt)
 • v den odjezdu na léčebně-ozdravný pobyt dítě dosáhne věku 6 let a do doby návratu z léčebně-ozdravného pobytu nedosáhne věku 18 let
 • zákonní zástupci dítěte, pokud jsou nebo byli pojištěnci VZP ČR, k datu podpisu smlouvy nedluží na pojistném, penále a pokutě na zdravotním pojištění.

Přehled termínů turnusů a finančních úhrad

Turnus* Odlet z ČR Návrat Úhrada zákonným zástupcem včetně dílčí úhrady 1000 Kč Splatnost doplatku za pobyt dítěte
1. 2. 6. 2014 23. 6. 2014 7 000 Kč 3. 4. 2014
2. 23. 6. 2014 14. 7. 2014 13 500 Kč 24. 4. 2014
3. 14. 7. 2014 4. 8. 2014 13 500 Kč 14. 5. 2014
4. 4. 8. 2014 25. 8. 2014 13 500 Kč 5. 6. 2014
5. 25. 8. 2014 15. 9. 2014 7 200 Kč 26. 6. 2014

* V případě naplněné kapacity zvoleného turnusu bude vašemu dítěti nabídnut k pobytu náhradní turnus.

Přehled letů pro rok 2014

1. Let QS 2256/2257

 

 • Praha  - Soluň  5.00 – 8.05
 • Sraz dětí na letišti  2.00 hod.
 • Návrat:
 • Soluň – Praha  9.05  - 10.15
2. Let  QS2258/2259

 

 • Praha – Soluň 11.15 – 14.20
 • Sraz dětí na letišti  8.15 hod.
 • Návrat:
 • Soluň – Praha 15.20 – 16.30

Přihlášky pro rok 2014

Příjem přihlášek na léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník bude ukončen po naplnění všech kapacit.

Dítě může být k pobytu přijato pouze na základě řádně vyplněné PŘIHLÁŠKY, podepsané zákonným zástupcem dítěte a potvrzené jeho registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost nebo ošetřujícím lékařem specialistou. Na přihlášce stačí podpis jednoho zákonného zástupce.

Podepsanou přihlášku podávají osobně  zákonní zástupci dítěte na klientských pracovištích VZP ČR, kde současně podepíšou Smlouvu o účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu. V případě, že se k podpisu smlouvy nebudou moci dostavit ze závažných důvodů oba zákonní zástupci dítěte, je nutné předložit plnou moc - souhlas s účastí dítěte na léčebně-ozdravném pobytu Mořský koník 2014.

Při podání přihlášky a podpisu smlouvy je nutno předložit průkazy totožnosti, případně plnou moc jednoho ze zákonných zástupců pro podpis smlouvy, rodný list dítěte, pokud není zapsáno v OP rodiče, ev. další doklady (čestné prohlášení, doklady opatrovníků, pěstounů a osvojitelů).

Formulář - Přihláška na Mořského koníka 2014 (pdf dokument ke stažení).

Podrobné informace pro rodiče

Potřebujete další informace? Volejte naši infolinku 952 222 222 nebo pište na info@vzp.cz.

Související odkazy

Mořský koník na facebooku

Kontaktujte nás - 952 222 222

E-komunikace


Pobočky

Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Praha Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Mapa krajů

Úřední deska


O nás

Stáhněte si

© 2014 VZP ČR, Všechna práva vyhrazena