Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

ePodatelna

Elektronická adresa podatelny VZP ČR

Elektronická adresa ePodatelny VZP ČR je zřízena za účelem možnosti přijímání a odesílání datových zpráv ve smyslu zákona č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů, v platném znění, a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Možnosti elektronického podání

 • prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na elektronickou adresu podatelna@vzp.cz

Požadavky na elektronická podání

 • jednou e-mailovou zprávou zasílejte pouze jedno podání
 • pro urychlení zpracování podání uvádějte kontaktní pracoviště VZP ČR, pokud je vám známo, a upřesňující identifikační údaje (adresa, příp. datum narození, IČ nebo sídlo firmy)
 • e-mailová zpráva může obsahovat přiložený soubor ve formátech *.doc/docx (dokument MS Word),  
  *.rtf (dokument v textovém standardu RTF), 
  *.txt (prostý text), 
  *.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat PDF/PDF-A),  
  *.xls/xlsx (dokument MS Excel), 
  *.jpg/jpeg/png (obrázky), 
  *.fo/zfo (602 Form Filler)
 • maximální souhrnná velikost zprávy je 5 MB

Upozorňujeme, že při použití jiných formátů nebo překročení maximální velikosti nebude podání přijato k dalšímu zpracování.

Příjem a zpracování elektronických podání

Podání jsou kontrolována z hlediska přítomnosti virů a splnění požadavků VZP ČR na elektronická podání. Po provedení kontroly je příjem potvrzen e-mailovou zprávou v následujícím formátu:

Dobrý den!

Vaše podání ve věci ……………..…………., které jste  DD.MM.RRRR v xx:xx:xx hod. zaslal(a) na elektronickou adresu ePodatelny VZP ČR, bylo podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

V příloze Vám zasíláme kopii Vašeho podání a protokol o jeho přijetí s názvem  …………………………..

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

ePodatelna VZP ČR

E-mailová zpráva bude podepsána kvalifikovaným systémovým certifikátem „VZP ČR“, vydaným certifikační autoritou PostSignum.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání

V případě, že elektronické podání neprojde kontrolou, nebude přijato k dalšímu zpracování. Informace o nepřijetí zprávy s uvedením důvodu bude sdělena odesílateli zasláním e-mailové zprávy, která bude podepsána kvalifikovaným systémovým certifikátem „VZP ČR“, vydaným certifikační autoritou PostSignum.


O nás

Stáhněte si

© 2015 VZP ČR, Všechna práva vyhrazena